Aktualności

Społeczeństwo II Rzeczpospolitej

Społeczeństwo II Rzeczpospolitej

Obraz różnorodności etnicznej, politycznej i religijnej w Polsce. Problemy władz polskich z ludnością ukraińską.

Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej

Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej

Walka młodego państwa o granice i przetrwanie. Podsumowanie koncepcji inkorporacyjnej Romana Dmowskiego i federacyjnej Józefa Piłsudskiego.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Droga do niepodległości i pierwsze miesiące nowego państwa.

Systemy totalitarne w okresie międzywojennym – porównanie

Systemy totalitarne w okresie międzywojennym – porównanie

Porównanie trzech systemów totalitarnych: Włoch, Niemiec i ZSRR.

Budowa w Niemczech państwa totalitarnego

Budowa w Niemczech państwa totalitarnego

Przekształcenie Republiki Weimarskiej w III Rzeszę.

Faszyzm we Włoszech

Faszyzm we Włoszech

Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej i budowa państwa faszystowskiego.

ZSRR w okresie międzywojennym

ZSRR w okresie międzywojennym

Przekształcenie ZSRR w państwo totalitarne.

Współczesna Korea Północna

Współczesna Korea Północna

Prezentacja sylwetki Kim Dzong Una przez osoby, które go poznały. Ukazanie słabych i mocnych aspektów systemu; z jednej strony zacofana gospodarka i głodujący obywatele,...